Cookie beleid KFC Herent

De website van KFC Herent is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Afspraken

Afspraken

 • Clubafspraken Trainers

  Inleiding
  Werken met jongeren vraagt van elke trainer en begeleider een bijzondere inspanning. Afspraken en omgangsregels zijn er dus om nageleefd te worden.
  Trainingen
  Per categorie hebben we een verantwoordelijke die een coördinerende taak heeft. Hij bespreekt samen met de trainers in zijn categorie de ploegverdeling, begeleidt nieuwe spelers, is regelmatig aanwezig bij wedstrijden in zijn categorie, helpt ouders met vragen...
  • U-6 > U-7 Tom Taveirne
  • U-8 > U-9 P Kirsty Ceulemans
  • U-10 > U-13 Yves Troch
  • U-14 > U-17 IP Didier Malandrini
  • meisjeswerking: Gunther Volckaerts
  • B-ploeg > U19: Bart Smets
  • Assistent TVJO Regionale werking > Yves Troch
  • Assistent TVJO IP werking: Bram De Smet
  • TVJO > Rob Van Acker
  Bij aanvang van het seizoen zal elke trainer met zijn ploeg de spelersafspraken doornemen. Spelers die zich niet houden aan deze afspraken kunnen gesanctioneerd worden.
  Afspraken
  • Respecteer steeds de vastgelegde trainingsuren, kleedkamers en terreinen.
  • Indien je geen training kan geven, of onverwacht niet op tijd kan zijn dan waarschuw je tijdig de coördinator van je categorie. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een vervanger.
  • Bij heel slecht weer zal er een bericht geplaatst worden op de website www.kfc.herent.be .
  • Indien de wedstrijden door de voetbalbond afgelast zijn, zal ook dit te lezen zijn op de website. Indien er een individuele afgelasting is, zal de trainer en/of afgevaardigde op de hoogte gebracht worden.
  Training
  • Er zijn nu duidelijke richtlijnen omtrent structuur van de trainingen, jaarplanning en trainingsinhoud. Gelieve deze zo goed mogelijk op te volgen zodat de doelstellingen kunnen gehaald worden
  • Wees minstens een half uur voor de training aanwezig
  • Bereid je trainingen grondig voor, probeer indien dat kan je trainingsveld op voorhand klaar te zetten.
  • Zorg dat de ballen opgepompt zijn of laat dit doen door aangeduide spelers (niet elke speler zijn eigen bal).
  • Sluit steeds de kleedkamer zo voorkom je diefstal!
  • Ga samen met je spelers naar het trainingsveld.
  • Draag zorg voor je materiaal.
  • Haal na elke training de verplaatsbare doelen van het terrein.
  • Verzamel alle materiaal en begeef je in groep terug naar de kleedkamer.
  • Voor je de kleedkamers betreedt zorg je er voor dat de schoenen worden afgespoten / afgeborsteld !
  • Houd bij de jongste categorieÔn toezicht in de kleedkamer.
  • Via een beurtrol wordt de kleedkamer gekuist met water en een aftrekker.
  • Afval wordt in de daartoe voorziene afvalbakken gedeponeerd.
  • Train je als laatste, doof dan alle lichten en controleer of alles is afgesloten.
  Wedstrijd
  • Trainer is aanwezig 10 minuten voor afspraak.
  • Gebruik de aangewezen kleedkamer en terreinen (zie prikbord)
  • Speel volgens de afgesproken wedstrijdopstellingen voor je categorie, gebruik de juiste nummering per positie.
  • Tijdens de wedstrijdbespreking zijn geen ouders in kleedkamer toegelaten, ook niet tijdens de rust.
  • Warm steeds in groep op en begeef je ook in groep naar de scheidsrechter
  • Blijf in je instructiezone en respecteer de beslissingen van de scheidsrechter, KFC Herent heeft een goede naam en wil die ook behouden.
  • Verwijs gekwetste spelers steeds door naar een arts. Bij ernstige kwetsuren kan je doorverwijzen naar Prof. Dr. Koen Peers in Pellenberg.
  • De club beveelt ook enkele kinesisten aan die zelf bij de clubwerking betrokken zijn en voetbalervaring hebben. Maak er bij voorkeur gebruik van.
  Administratie
   • Hou de aanwezigheden en prestaties van de spelers op training en wedstrijden bij via het spelersopvolgingsysteem.
   • Evalueer op de voorziene tijdstippen je spelers volgens de criteria in het spelersopvolgingsysteem.
   • Elke trainer noteert op het voorziene document zijn / haar aanwezigheid op training en wedstrijd. Stuur deze naar de penningmeester op de voorziene tijdstippen, op basis hiervan worden je onkosten vergoed.
   • Probeer aanwezig te zijn op de trainersvergaderingen en de clinics die worden georganiseerd.

Clubafspraken Spelers

Stiptheid
 • Elke speler is 15min voor aanvang van de training aanwezig. Begint je training om 14u, ben je ten laatste om 13u45 op club!
 • Indien je door ziekte of andere omstandigheden niet kan komen trainen, verwittig je steeds je trainer! Niet verwittigen = niet spelen in het weekend!
Hygiëne
 • Vanaf de preminiemen is elke speler verplicht om na de training ┼Żn na de wedstrijd te douchen. Neem dus steeds je sporttas mee met douchegerief.
 • Daarnaast is het wenselijk dat duiveltjes en debutanten deze gewoonte ook aannemen. Jong geleerd is oud gedaan!
Houding
 • Bij aankomst en vertrek bij een wedstrijd geven de spelers steeds een hand aan de trainer en de afgevaardigde.
 • Na de wedstrijden geven de spelers steeds een hand aan de scheidsrechter!
Orde
 • Glazen flesjes drink je op in de kantine. De laatste tijd merken we rondom de velden en in de tribune veel glasscherven, dit is zeer gevaarlijk voor je medespelers.
 • Gelieve het vertrekuur te respecteren dat op de wedstrijdbriefjes staat. Het is niet leuk om mensen die op tijd komen in de kou te laten staan!
Materiaal
 • De materiaalruimte is enkel toegankelijk voor trainers.
 • Ballen oppompen doet je trainer. Vraag hem dit tijdig voor de training.
 • Geen bal = geen training!
Studies
 • School/studies hebben altijd voorrang op het voetbal.
 • Kan je niet aanwezig zijn op training of wedstrijd meldt dit dan zo snel mogelijk aan je trainer. Hij zal er zeker rekening mee houden!
 • Tijdens de examens zal voor de oudere leeftijdscategorieÔn het trainingsritme aangepast worden.

Clubafspraken Ouders

Afspraken Ouders
 • Ouders, familie en vrienden en van jeugdspelers zijn van harte welkom.
 • Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle omkadering bij het jeugdvoetbal.
 • Wel wordt er verwacht dat onze supporters zich steeds als een waardig supporter trachten te gedragen en dit in al zijn facetten.
Afspraken
 • U vervult een voorbeeldfunctie.
 • Wij vragen van U medewerking bij het naleven van de spelersafspraken bij trainingen en wedstrijden.
 • Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon/dochter. Steun uw zoon/dochter vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties.
 • Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw zoon/dochter, zijn/haar ploegmaats, de trainer en afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter.
 • Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coaching tijdens de wedstrijd gebeurt door de trainer en niet door afgevaardigden of ouders.
 • Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (premie voor doelpunten) is uit den boze.
 • Wij vragen ook uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden. U straft dan immers niet allen Uw kind maar de ganse ploeg!
 • Heb je kritiek richt U dan rechtstreeks tot de betrokken persoon. Dit is zeer belangrijk in het kader van het creÔren van een goede sfeer in alle geledingen van de club.
 • Er wordt gevraagd dat u een paar keer per jaar mee de armen uit de mouwen steekt bij clubactiviteiten zoals tornooi, mossel- of steakfeest, wedstrijd 1e ploeg, ...
 • Tracht rekening te houden met de data van de geplande wedstrijden en tornooien zodat uw zoon steeds aanwezig kan zijn.
 • Voor de veiligheid van onze jeugd, vragen wij de ouders om hun kinderen af te halen/aanwezig te zijn ten laatste 30 min. na het einde van de training.

Clubafspraken Afgevaardigden

Uitrusting
 • Inventaris inhoud sporttas (broekjes, truitjes, banden...) en melden als iets ontbreekt
 • De organisatie van de wasbeurten, hetzij zelf, hetzij via een beurtrol onder de spelers
 • Het innen van de wasvergoeding via de penningmeester, (per trimester zie formulier)
 • Tarief 4ó t.e.m. U-13, 6.2ó oudere groepen
 • EHBO kit nakijken/aanvullen
Wedstrijdorganisatie
 • Route naar terrein tegenstander, juiste terrein thuis.
 • Dragen van witte band (thuis) of driekleur (uit)
 • Invullen wedstrijdformulier: digitaal via e-kickof
  • Bloknr. 2340
  • stamnummer. 3175
  • Formulier controleren op volledigheid
  • ex. (GC, bezoekers, thuisploeg)
  • Rood (competitie) wit (t.e.m. preminiemen) geel(vriendschappelijk) indien geen internet.
 • Controle identiteitsbewijzen spelers
  • Identiteitskaart, bondspasjes.
  • Niet spelen indien geen identiteitskaart (5 0 ff)
 • Bij thuiswedstrijden:
  • afspraak sleutels mits waarborg identiteitsbewijs!! (behalve voor scheidsrechters)
  • Onthaal bezoekers en scheidsrechter, kleedkamers wijzen
  • Zorg voor sleutels kleedkamers/ goede ontvangst scheidsrechters:
  • Controleer voor de wedstrijd de staat van het terrein: lijnen, netten, hoekschopvlaggetjes
Spijs, drank en festiviteiten
 • Zorg voor beurtrol koffiekoeken/broodjes
 • Zorg voor flessen water tijdens de rust + drank scheidsrechter (ook voor de tegenstander)
 • Opruimen lege flessen, tassen, koekendozen....
 • Zorg op verplaatsing voor de aankoop van drankbonnetjes.
Verslaggeving
 • Zelf verslag schrijven voor website
 • Of beurtrol opstellen
 • Af en toe foto's nemen, of laten nemen
Administratie
 • Bijhouden van een adressenbestand van spelers/ouders: naam, adres, telefoon, gsm, e-mail (kopie doorspelen aan bestuur)
 • Bijhouden van lijsten en inkomsten bij verkoop van kaarten, kalenders, enz.
 • Kosten drankbonnetjes trimesterieel indienen
 • Bij ongevalaangifte steeds formulier meegeven en binnen de 10 werkdagen doorspelen aan de G.C.
Attitude uitdragen
 • Klankbord zijn voor spelers, fairplay uitstralen
 • Drank = tot en met scholieren geen bier
 • Roken = tot en met juniors niet op het terrein, inclusief parking
 • Trainer ondersteunen, niet tegenspreken op momenten als spelers er bij zijn
 • Ongepast, agressief en discriminerend gedrag van spelers (ouders) onder controle houden. Indien nodig roep een bestuurslid!
 • Voorbeeldfunctie m.b.t. hulp bij clubactiviteiten, inspringen aan tap, mosselfeest, BBQ, enz.
Kleedkamers
 • Netheid boven alles!!!
  • Vermijden van zwerfvuil,
  • Toezicht op de kuisbeurten
  • Zorgen dat schoenen buiten worden gereinigd
  • Gebruik van de zij-ingangen is verplicht!
 • Meer dan ooit letten op vernielingen, vandalisme
  • Respect kleedkamers en ruimten
  • Geen glas buiten de kantine! (scherven,...)
  • Aan trainer/jeugdbestuur melden wie zich bezondigt aan wangedrag.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!